Henkilökohtaisen myyntityön renesanssi

IMG_5754Olen mielenkiinnolla seurannut Ville Tolvasen kirjoituksia internetiin ja digitalisoitumiseen liittyen. Pystyn jopa allekirjoittamaan monet Villen väitteistä ja ajatuksista. Haluan kuitenkin hiukan hämmentää soppaa omasta näkökulmasta katsoen. Väitän, että kaikesta digi- internet- ja some-huumasta huolimatta ihmisten väliselle, fyysisen tason interaktiolle on vielä oma tärkeä paikkansa ja roolinsa.

Renesanssi määritellään wikipediassa, kun sitä tarkastellaan aatehistorian kautta, ”samanaikaisesti tapahtuvaksi asenteiden ja ajattelutavan muutokseksi”. Digitaalinen kanava tuo henkilökohtaiseen myyntityöhön ja sen lainalaisuuksiin paljon muutoksia. Ja samalla mahdollisuuksia heille, jotka ne huomaavat ja osaavat niihin tarttua.

Vietän paljon aikaa eri toimialoilla toimivien yritysten kanssa sparraten heidän johtotason ihmisiään. Usein toimeksiannot ja keskustelut pyörivät myyntityön, erityisesti henkilökohtaisen sellaisen ympärillä. Myyntityössä on käynnissä suuri muutos joka aiheuttaa monissa yrityksissä osalle pienempää, osalle suurempaa tuskaa. Vanhaan hyvään aikaan riitti, että tapaamisia asiakkaiden kanssa oli tarpeellinen määrä kalenterissa. Määrän kautta saatiin aikaan laatua, ja sitä kautta kauppaa aikaiseksi. Perinteinen suppilomalli ei kuitenkaan enää toimi kuten ennen, uusia lääkkeitä pitäisi keksiä. Yhdeksi tärkeäksi menestystekijäksi on nousemassa taito rakentaa tunnesidettä, ja tätä kautta luottamusta henkilöihin joiden kanssa haluat yhteistyötä tehdä. Kärjistetysti: asiantuntijuus antaa sinulle luvan olla pelissä mukana. Ihmisiin vaikuttamisen taito, jota myös henkilökohtainen myyntityö on, antaa sinulle tarvittava kilpailuetua. Sellaista jonka avulla hurmaat potentiaalisen asiakkaan ja pidät kiinni nykyisistä.

Presenssi digitaalisessa kanavassa on jokaiselle asiantuntija-ammatissa toimivalle jo kriittinen menestystekijä. Jos et siellä ole, ei sinua kärjistäen ole olemassa. Mutta digitaalinen presenssi ei itsessään ole riittävä asia. Se, että pystyt herättämään valitun kohderyhmän kiinnostuksen on vain yksi osa osaamisen kapitalisointia. Tarvitset lisäksi taitoa henkilökohtaisessa myyntityössä. Tämä onkin jo usein akilleen kantapää monelle osaajalle. Asiantuntijuuden kautta on helppo elää ja rakentaa omaa valtakuntaa. Mutta miten yhdistää tämä osaaminen tunnetason vaikuttamiseen? Siihen kriittiseen tekijään joka erottaa menestyjät taviksista. Siihen, jossa osaaminen kulminoituu sosiaaliseen älykkyyteen ja kahden tai useamman ihmisen fyysiseen kohtaamiseen. Uskon, että tulevaisuuden menestyjiä tulevat olemaan ne henkilöt, jotka osaavat jakaa osaamistaan digitaalisessa kanavassa yhdistettynä vaikuttamiseen henkilökohtaisessa myyntityössä. Renesanssi-ihmiset ovat niitä jotka muuttavat maailmaa, ja jopa vaikuttavat siihen mihin suuntaan muut menevät. Yhdistelevät olemassa olevaa ja uutta tavalla, joka tuottaa jotain sellaista mitä ei ennen ollut olemassa. Digitaalisuus muuttaa maailmaa, mutta se ei poista henkilökohtaisen myyntityön mahdollisuuksia. Pikemminkin päinvastoin. Henkilökohtainen myyntityö elää renesanssia ja tulee jälleen uudelleen entistäkin voimakkaampana.

Julkaistu kohteessa Sekalaista
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ota yhteyttä