Kaikki johtamistilanteet ovat vaikuttamistilanteita

Olen itse aina ollut matalan hierarkian kannattajia. Pyrin myös aina kohtelemaan ihmisiä tasa-arvoisesti, riippumatta heidän asemastaan. Jopa niin pitkälle, että olen välillä unohtanut olevan johtaja, jota muut katsovat ylöspäin, ja kunnioittavat auktoriteettina. Siksi välillä käy niin, että ei muista, että johtaja on roolissaan koko ajan, kun hän on tekemisissä omien joukkojensa kanssa.

Johtamistilanteet voidaan jakaa karkeasti näin:
– kalenteroidut, säännölliset ja toistuvat johtamistilanteet
– erikseen sovittavat johtamistilanteet, kick off jne
– välineellinen johtaminen
– ad hoc johtaminen

Johtajan oikeus, ja jopa velvollisuus on myös käyttää direktiovaltaansa. Johtaja on kuitenkin se, joka päättää ne yhteiset pelisäännöt jonka mukaan toimitaan. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että parhaat johtajat johtavat edestä päin.

Koska kaikki johtamistilanteet ovat myös vaikuttamistilanteita, on hyvä pitää mielessä mitä asioita haluaa ihmisten tekevän, ja mitä ei. Kun asioit ihmisten kanssa, pitää sinun aina muistaa, että kyseessä on roolipeli jossa toinen johtaa, ja toinen seuraa. Tämä ei aina tarkoita sitä, että johtaja on se joka johtaa, Roolit muuttuvat, ja niiden pitää muuttua, jotta haluttua käytöstä saadaan aikaiseksi. Yleensä parhaat johtamistilanteet ovat sellaisia, jossa toinen osapuoli kokee oivaltamiseen iloa sekä omistajuutta, ja tätä kautta ryhtyy tekemään innokkaasti niitä asioita mitä heidän halutaan tekevän.

Mieti siis tarkasti kaikki johtamistilanteita jossa olet läsnä. Mitä halua saada aikaan. Millä energitasolla. Millä innostuksella. Johtajan rooli on toimia esimerkkinä ja vaikuttaa siihen, miten ihmiset työtään tekevät.

Julkaistu kohteessa Sekalaista
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ota yhteyttä